INFO

Infosivulla voit tutustua Kitarastudio Fiiliksen toimitusehtoihin ja tietosuojaselosteeseen.

 

TOIMITUSEHDOT

Kitarastudio Fiiliksen asiakas sitoutuu noudattamaan alla olevia toimitusehtoja ilmoittautumislomakkeen allekirjoituksella.

ILMOITTAUTUMINEN

 • Soittotunneille ilmoittautuminen on sitova koko paketin ajaksi. Lopullinen ilmoittautuminen tehdään ensimmäisellä tunnilla allekirjoittamalla ilmoittautumislomake.

 • Tuntipaketin loputtua tulee soittotunneille ilmoittautua hyvissä ajoin uudelleen oman tuntipaikkansa varmistamiseksi. Muussa tapauksessa tuntipaikka laitetaan takaisin yleiseen jakoon.

 • Ilmoittautuessa sovittu päivä ja kellonaika tunnin pidolle on sitova.

 • Ilmoittautumislomakkeen täyttämisellä oppilas / alaikäisen oppilaan vanhempi liittyy Kitarastudio Fiiliksen sähköpostilistalle. Sähköpostilistaa käytetään uutiskirjeen lähettämiseen muutaman kerran vuodessa. Uutiskirjeessä ilmoitetaan ajankohtaisista asioista ja mahdollisista uusista palveluista.

LASKUTUS

 • Ensimmäinen lasku lähetetään heti ilmoittautumisen jälkeen.

 • Tuntipaketit laskutetaan koko summana, tai halutessa kuukausierissä.

 • Tuntipaketteja ei voi lopettaa kesken paketin, vaikka laskutustavaksi olisi valittu kuukausilaskutus. Kesken lopetetut paketit veloitetaan kokonaisuudessaan, vaikka oppilas ei enää jatkaisi tunteja.

 • Yksittäiset tunnit laskutetaan ennen tunnin pitoa.

 • Lasku pitää sisällään laskutettavan kuukauden (tai laskutustavasta riippuen koko paketin) kaikki tunnit poissaoloista huolimatta. Hyväksytyksi katsotut poissaolot korvataan erikseen uudella oppitunnilla.

 • Jos maksusuoritus myöhästyy, opetus voidaan keskeyttää.

 • Laskutukseen käytetään OP kevytyrittäjä -palvelua. Kaikki laskut lähetetään palvelun kautta sähköpostilaskuna.

POISSAOLOT

 • Kaikista poissaoloista tulee ilmoittaa viimeistään edellisenä päivänä. Muussa tapauksessa tunti merkitään pidetyksi ja sitä ei korvata.

 • 4 ja 8 kerran pakettien tunneilta voi olla hyväksytysti kerran pois. Lukukausipakettien tunneilta voi olla hyväksytysti kaksi kertaa pois.

 • Kaikki hyväksytyt poissaolot korvataan uusilla tunneilla. Poissaolot tulee korvata 6kk sisällä tuntien aloituksesta.

 • Hyväksymättömiä poissaoloja ei korvata. (Esimerkkinä tunnin kanssa päällekkäin sovitut menot, työt ja sairastumiset). Oppilaan / huoltajan vastuulla on päästä osallistumaan tuntipakettia vastaavalle määrälle oppitunteja sovittuna oppitunnin ajankohtana.

 • Sairaspoissaoloja ei lukukausipaketeissa lähtökohtaisesti korvata. Poikkeuksena pitkäaikaissairaudet, tapaturmat tms. Kaikki erityistapaukset arvioidaan tapauskohtaisesti.

 • Ainoastaan 4 ja 8 kerran pakettien tunneilta voi olla kerran pois sairastumisen vuoksi. Sairaspoissaolosta tulee ilmoittaa viimeistään edellisenä päivänä. Muussa tapauksessa tunti merkitään pidetyksi.

 • Opettajan poissalo ilmoitetaan oppilaalle/huoltajalle tekstiviestillä.

 • Opettajan poissaolo korvataan uudella tunnilla.

PERUUNTUMISET

 • Mikäli tuntipaketti peruutetaan kesken, maksuja ei palauteta.

 • Kesken peruutetusta oppilaspaikasta veloitetaan tuntipaketin / lukukauden maksu kokonaisuudessaan.

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kitarastudio Fiiliksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteri on henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen. Laadittu 8.2.2022.

 

REKISTERIN PITÄJÄ

 

Kitarastudio Fiilis

Y-tunnus: 3212101-8

Kumpulantie 1, 90230, Oulu

info@kitarastudiofiilis.fi

 

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Tuukka Nygård

045 153 7850

info@kitarastudiofiilis.fi

REKISTERIN NIMI

Kitarastudio Fiiliksen asiakasrekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 

Rekisteriä käytetään asiakkaiden tiedottamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, oppilasrekisterin ylläpitoon ja palveluiden markkinoimiseen.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaan, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille lukuunottamatta laskutukseen (OP kevytyrittäjä) ja tiedottamiseen (uutiskirjepalvelu Mail Chimp) liittyviä toimijoita.

REKISTERIN SISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET

 

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisterin tiedot kerätään ilmoittautumislomakkeella oppilaan ilmoittautuessa oppitunnille. Osa rekisterin tiedoista voidaan kerätä internetsivujen yhteydenottolomakkeella oppilaan ottaessa yhteyttä Kitarastudio Fiilikseen.

Rekisteri pitää sisällään oppilaiden tietoja. Alaikäisten oppilaiden kohdalla rekisteriin tallennetaan myös heidän vanhempiensa tietoja. Tiedot ovat seuraavat:

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Ikä / syntymävuosi

 • Ostettu palvelu

Lisäksi oppituntien laadukkuuden varmistamiseksi tuntien sisällöstä pidetään oppilaskohtaista sähköistä päiväkirjaa, jossa kuvataan lyhyesti oppitunnilla käydyt asiat. Päiväkirjasta selviää mm. jokaisen pidetyn oppitunnin päivämäärä, sekä poissaolot.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat liiketoiminnan sujuvuuteen liittyvät pakolliset tahot:

 

 • Laskutuspalvelu OP Kevytyrittäjä: Nimi ja sähköposti.

 • Uutiskirjepalvelu Mail Chimp: Nimi ja sähköposti.

OP kevytyrittäjä -palvelun tietosuojaseloste on luettavissa täältä.

Mail Chimpin GDPR on luettavissa täältä.

Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

 

Sivuston palveluntarjoajan (Wix.com) palvelin on SSL-suojattu. Palvelimelta henkilötiedot saapuvat yhteydenottolomakkeen kautta suojattuun Google Gmail -palveluun. Gmailista ne tallennetaan Applen suojattuun iCloud -palveluun. Henkilötiedot tallennetaan ja niitä käytetään vain sähköisesti.

Lue lisää palveluntarjoajien turvakäytännöistä täältä:

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään niin kauan, kun oppilas käy soittotunneilla tai kun on tarpeen. Jos oppilas lopettaa soittotunneilla käymisen, poistetaan tiedot viimeistään kahden (2) vuoden sisällä.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterin yhteyshenkilöltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

TIETOJEN OIKAISU

Rekisterinpitäjä tekee tarpeen vaatiessa oikaisut tai täydentää rekisterissä olevan puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö on lähetettävänä kirjallisena ja allekirjoitettuna Kitarastudio Fiiliksen käyntiosoitteeseen tai osoitettava sähköisesti rekisterin yhteyshenkilölle Tuukka Nygårdille.